İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1993 yılında eğitime başladığımı Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde örgün ve ikinci öğretim olmak üzere ikili eğitim yapılmaktadır. Bölümümüz 2012-2013 döneminden itibaren %30 İngilizce olarak eğitime devam etmektedir. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, yeterli donanıma sahip, uygulama ve araştırma laboratuvarlarında akademik personel ile yürütülmektedir.Bölümümüz üniversite giriş sınavında sayısal puan ile öğrenci almaktadır.

2012-2013 döneminden itibaren Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Çift Anadal ve Yan Dal Öğretim programı sürdürülmekte olup, öğrencilerimizin ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır.

Bölümümüz teknik alanda yeterli donanıma sahip,akılcı yöntemlerle çözümler üretebilen, lider mühendisler yetiştirmek amacındadır. Kusursuz mühendislik eğitimi verme temel felsefesine uygun olarak hazırladığımız ders programları ile öğrencilerimizi başarılı bir iş hayatına hazırlamanın yanı sıra yenilikçi eğitim ve araştırma programları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni teknolojilerretebilecek yaratıcı mühendisler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak sunduğumuz lisans ve yüksek lisans programları ile eğitimci ve öğrenci arasında yakın diyaloğa yönelik bir anlayış benimsenmiştir.Temel bilimlerde ilk yıl derslerini tamamladıktan sonra, öğrencilere, uygulamalı mekanik, yapı statiği, hidrolik, geoteknik mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, inşaat malzemeleri, yapı mühendisliği ve mühendislik yönetimi konularında dersler verilmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümünde; her türlü bina tasarımı, otoyol, hava alanı, demiryolu, tünel ve liman tasarımı, baraj, gölet ve sulama kanal ve kanalet tasarımı, köprü tasarımı ve mühendislik yapılarının alt yapı incelemesi ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin verilmesi amaçlanmaktadır.Çalışmalar süresince öğrencilerin pratik mesleki eğitimleri yanında uygulamalı ve teorik araştırmalarda da yer alması önerilmektedir. Yüksek Lisans programı, tezli olarak genel güncel inşaat mühendisliği konularını kapsamaktadır. Programda bilgisayar destekli analiz ve tasarım konularına ağırlık verilerek, lisans mezunlarının araştırmaya teşvik edilmesi ve doktora programlarına hazırlanması amaçlanmıştır.

Dört yılı başarı ile tamamlayan öğrenciler İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahip olurlar. İnşaat Mühendisliği Lisans programı Yapı, Yapı Malzemesi, Mekanik, Hidrolik, Geoteknik, ve Ulaştırma ana bilim dallarını kapsar. Lisans programı, öğrencilerin mezuniyetten önce akademik müfredat programını tamamlayıcı olarak 2. ve 3. sınıf sonlarında yaz tatillerinde gerçekleştirdikleri stajlarla desteklenmekte, katılımcı ve pratik bir eğitim bileşenini içermektedir.

Mezunlarımız, mühendislik tasarımı ve uygulamaları konusunda pratik, deneysel ve analitik yetenek kazanmaktadır. Öğrencilerimiz, ayni zamanda inşaat mühendisliği alanındaki problemlerin çözümüne yönelik laboratuarlarda bulunan çeşitli ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanarak yeterli donanıma sahip birer inşaat mühendisi olmaktadırlar.Lisans derecesini tamamlayan öğrencilerimiz, temel bilgi ve problem çözme yetenekleri konusunda deneyim kazanmakta ve hızlı değişen dünya şartlarında yaşam dönemi öğrenme ve kariyer edinme için gerekli teknik, iletişim ve kişisel becerilere sahip olarak kendilerini geliştirmektedirler.Mezunlarımız alanlarında araştırmacı olabilecekleri gibi özel proje büroları açabilirler ve şantiye mühendisi olarak çalışabilecekler. ve ayrıca mezunlarımız alanları ile ilgili çeşitli devlet kuruluşlarında çalışabilirler.

2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren geçilen "İşyeri Uygulama Eğitimi" sistemi ile birlikte öğrencilerimiz bölümdeki 7 dönemlik eğitimin ardından 1 dönem tam zamanlı işyerlerinde bulunarak meslek hayatlarına çok daha hazır hale geleceklerdir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik